Društvo pčelara „Jovan Živanović“

 • top-image
 • Fruskogorski-lipov-med-300x300
 • roll-up-lipov-med
 • tri-tegle-gruskogorskog-meda

Kategorija: Proizvodi sa oznakom geografskog porekla

Profil
Profil
Fotografije
Mapa
Sertifikat
 • Fruškogorski lipov med ima veoma visok udeo lipovog nektara iz kojeg potiče najveći broj hemijskih jedinjenja koja nose lekovita svojstva lipe.

  Ova jedinstvena karakteristika Fruškogorskog lipovog meda potiče od specifičnih bio-geografskih karakteristika planine Fruške gore i određenog postupka proizvodnje, koji je definisan Elaboratom o zaštiti oznake geografskog porekla za Fruškogorski lipov med.

  Šume Fruške gore odlikuje značajno učešće lipe (Tilia) od preko 30%, što je jedinstvena pojava u evropskim razmerama, koja omogućava proizvodnju kvalitetnog lipovog meda visoke monofloralnosti. Sakupljanje i ekstrakcija Fruškogorskog lipovog meda se u skladu sa Elaboratom sprovodi na teritoriji nacionalnog parka Fruška gora.

  Poštovanjem tačno utvrđenog procesa proizvodnje, koji je u skladu sa Elaboratom, a podrazumeva između ostalog da je med vrcan na mestu lipove paše samo iz medišnih nastavaka očišćenih od meda zaostalog sa prethodne paše i nezaleglog saća, osigurava se da ne dođe do mešanja nektara i omogućava se očuvanje svih korisnih svojstava Fruškogorskog lipovog meda.

  Dobijanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla za Fruškogorski lipov med je zahtevan proces za proizvođače, ali im omogućava konkurentnost na tržištu i garanciju potrošaču da je u pitanju proizvod izuzetnog i kontrolisanog kvaliteta.

  ——————————- ———————————- ——————————
  Karakteristike i lekovita svojstva

  Fruškogorski lipov med sadrži preko 60% lipovog polena, što je indikator visokog udela nektara lipe. Ovakav lipov med je izuzetno redak monofloralni med koji sadrži i pojedine flavonoide (hrizin, pinocembrin, galangin), koji potiču iz propolisa, čime mu se dodatno uvećavaju korisna svojstva.

  Lipov med sadrži značajne bioelemente i ima izvrsna hranljiva, profilaktička i lekovita svojstva (antimikrobna, antiprotozoalna, antimikotična). Predstavlja veoma efikasno sredstvo za lečenje nespecifičnih oboljenja disajnih puteva, dobar je protiv upala disajnih i probavnih organa, kao i pojedinih bubrežnih oboljenja. Deluje dobro kod gnojnih rana i opekotina. Prema iskustvima api-terapeuta lipov med je veoma dobro sredstvo za izbacivanje štetnih materija iz organizma. Pored brojnih korisnih svojstava i blagotvornog dejstva na ljudski organizam, zbog svog intenziteta ali i specifičnosti određenih oboljenja, kao što su na primer srčana, pre konzumacije potrebno je konsultovati se sa lekarom.
  —————————— ———————————- ——————————
  Primena

  Konzumiranje Fruškogorskog lipovog meda omogućava unos svih lekovitih supstanci iz cveta lipe, pri čemu se izbegava mogućnost njihovog uništavanja sušenjem i visokom temperaturom, kojoj su izloženi tokom, na primer, pripreme čaja od lipe. Upravo kako bi se u potpunosti očuvao hemijski sastav Fruškogorskog lipovog meda, a samim tim i njegov intenzivan ukus i miris, ne preporučuje se mešanje sa toplim napicima. Prirodno svojstvo Fruškogorskog lipovog meda je kristalizacija veoma fine strukture, pa konzumacija kristalisanog proizvoda ima poseban gustativni efekat.

  Radi maksimalnog korišćenja hranljivih i lekovitih svojstava, med treba čuvati u suvim, tamnim i dobro provetrenim prostorijama, na temperaturama od 17 do 19 stepeni. Ukoliko se želi postići njegova fina kristalisana struktura, potrebno je čuvati med u frižideru. Za čuvanje i uzimanje meda ne preporučuje se metalni pribor, jer može doći do hemijske reakcije organskih kiselina i metala, već plastični, drveni i porcelanski.

  Kako prepoznati Fruškogorski lipov med?
  Fruškogorski lipov med izdvaja se od drugih lipovih medova, čak iako potiču sa Fruške gore, oznakom geografskog porekla jasno indikovanom na ambalaži, dobijenom od strane Zavoda za intelektualnu svojinu, kao potvrda jedinstvenog i kontrolisanog kvaliteta i porekla. U promet se pušta u tečnom ili kristalisanom stanju, u čistoj, hermetički zatvorenoj staklenoj ambalaži, kako bi se očuvali aroma, karakteristike i kvalitet proizvoda.

  Senzorna svojstva
  Boja Fruškogorskog lipovog meda je srednje intenzivna, koja pored uobičajene boje meda pokazuje i prisustvo svetlo žutog tona, što se posebno ističe nakon kristalizacije. Aroma je veoma intenzivna, srednje slatka i lako se prepoznaje lipa.

  Melisopalinološka svojstva
  Visok udeo lipovog nektara potvrđuje analiza sadržaja polena koja, uz druge kontrole propisane Elaboratom, dokazuje kvalitet i poreklo ovog proizvoda i daje pravo da nosi zaštićeno ime porekla FRUŠKOGORSKI LIPOV MED.

  —————————— ———————————- ——————————

  Kako je nastao proizvod Fruškogorski lipov med?

  Iako se lipov med decenijama prikuplja na Fruškoj gori, Fruškogorski lipov med je nov proizvod na tržištu koji ima za cilj da promoviše lipov med visokog i kontrolisanog kvaliteta sa svojstvima koja su jedinstvena na tržištu.

  Svesni neophodnosti unapređenja pčelarske proizvodnje, predstavnici Društva pčelara „Jovan Živanović“ Novi Sad inicirali su pokretanje postupka zaštite imena porekla za Fruškogorski lipov med. Predstavnici Prirodno-matematičkog fakulteta Novi Sad izradili su „Elaborat o zaštiti oznake geografskog porekla za Fruškogorski lipov med“, i u novembru 2011. godine registrovano je ime porekla za proizvod „Fruškogorski lipov med“, monofloralni med dobijen od medonosne pčele (Apis mellifera L.), sakupljanjem i preradom lipovog nektara koji potiče sa područja planine Fruške gore.

   

  Proizvodi:

   

  Naziv proizvoda Cena Pakovanje
  Fruškogorski lipov med,minimum 60% polena lipe 1.200,00 1 kg
  Fruškogorski lipov med, minimum 60% polena lipe    650,00   1/2 kg
  Fruškogorski lipov med, minimum 60% polena lipe

  Bagremov med

  400,00

  1.000,00

  250 grama

  1 kg

  Bagemov med 550,00 1/2 kg
  Lipov med nesertifikovan 800,00 1 kg
  Lipov med nesertifikovan 450,00 1/2 kg
  Cvetni 800,00 1 kg
  Cvetni 450,00 1/2 kg
  Bagremov med 1000 1kg

   

  Novi Sad,juni 2018,god.

 • No Records Found

  Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

  Google Map Not Loaded

  Sorry, unable to load Google Maps API.